Sprey poliüretan ısı yalıtımı

Binalarda kullanılan yalıtımın ısı iletkenliği ne kadar düşükse, enerji tasarrufunuz o kadar yüksek olur.

Sprey poliüretan köpüklerin ısı iletkenliği mantolamada sıkça kullanılan XPS, EPS, cam ve taş yünü malzemelere kıyasla çok daha düşüktür. Dolayısıyla aynı kalınlıktaki poliüretan malzemenin en yakın rakibine göre %60 daha iyi yalıtım yapmaktadır. Bu da kullanılacak enerjinin diğer yalıtıjm malzemelerine kıyasla çok daha az olmasını sağlamaktadır.

Isı yalıtım poliüretan köpüğün sprey olarak uygulanması yalıtımın ekyersiz olmasını sağlamaktadır. Dolayısıyla cam ve taş yünü gibi eklem yeri bulunan bölgelerde olan ısı kaçağı, sprey poliüretan köpükte oluşmaz.

Poliüretan köpük cam ve taş yünü kaplamaların tersine, suya karşı dirençlidir.

Poliüretan Köpük Uygulama Alanları

 • Çatı arası, teras

 • Temel perde betonlar

 • Soğuk hava depoları

 • Dış cephe

 • Gemiler

Sprey poliüretan fiyatı?

Sprey poliüretan köpük yoğunluğu sarfiyatı belirleyecektir. Köpük yoğunluğu ne kadar düşükse, sarfiyat o kadar az olacaktır. Fiyatlar iki şekilde verilir. M2 başına veya işin tamamında kullanılacak kg başına fiyat verilir.

Sprey Köpük Yoğunluğu      M2 Sarfiyat KG     Kalınlık

         10 Kg/M3                            0.8                      5 cm

         25 Kg/M3                            1.2                      3 cm   

      30 Kg/M3                            1.4                      3 cm 

          40 Kg/M3                           1.6                      3 cm

İşin tamamında kullanılacak kg sarfiyatını poliüretan sprey makinesindeki kontur yerine ağırlık metre çubuklarıyla belirlenmesi en doğru yoldur. Kontur başına harcanan poliüretanı müşteriye ispat edilmesi çok zordur.Poliüretan sprey uygulamasında kg başına verilen fiyatları müşterinin hesaplayamamasından dolayı çok fazla ücretlendirme yapılabilir. Örneğin birim kontur başına  söylenen 300 gr poliüretanın, gerçekte  200 gr olduğu  müşteriye uygulayıcının ispat etmesi zor olabilir. Toplamda 1000 kontur sprey uygulamasında kullanılmışsa, bunun 300gr/Kontur*1000Kontur=300kg veya 200 gr/kontur*1000=200 kg sarfiyat olduğu müşteriye ispat etmek çok zordur. Bu yüzden ağırlık metre çubukları doğru hesaplamayı gösterecektir.

M2 verilen fiyatlarda poliüretan köpük kalınlığının müşteri tarafından denetlenmesi tavsiye edilir.

Carbokaplama Sprey Poliüretan Temel Yalıtımı

 Sprey Poliüretan Temel Yalıtımı

Carbokaplama Sprey Poliüretan Çatı Yalıtımı

Sprey poliüretan fiyatlandırmalarındaki hileler?

Sprey poliüretan ısı yalıtım uygulamalarında çok fazla rekabet vardır. Bu da iş kapmak icin sprey poliüretan uygulamalarında bazı hilelere başvurmaya yol açabilir. Genelde m2 başına veya kg fiyatları verilir.

 • M2 başına kalınlık fiyatlandırmalarında anlaşılan kalınlıktan az sıkılarak haksız kazanç elde edilebilir.Bunu önlemenin kolay yolu, ince tel ile köpüğe batırılarak kalınlık denetlenebilir.

 • Uygulanacak sprey poliüretan sarfiyatında (kg), poliüretan makine kontoru gösterilerek fiyatlandırma yapılır. Örneğin 100 m2 köpük uygulama sonucunda 600 kontur gösterilip. Her kontorun 200 gr yerine 300 gr a denk geldiği idda edilebilir. Bu da fazladan 100 kg poliüretan hammadde parasına denk gelecektir. Bunu önlemek için her bir kontorun kaç kg'a denk geldiğinin ispatlanması istenilebilir.Fiyatlandırma da başka bir kontrol yöntemi ise,  uygulayıcılardan fiyat alındığı zaman, tahmini bir kg fiyatlandırması yapılabilir. Tahmini fiyallandırmada hata payını maksimum %10 olarak belirleyip, buna göre net fiyat teklifi alınabilir. Örneğin 1m2 alanda, 3 cm köpükte ne kadar köpük kullanılacağı fiyat teklifinde belirtilir. Belirtilen bu oranın maksimum %10 u kadar hata payı hesaplanarak net fiyatta anlaşılabilir. Müşteri olarak ne kadar sarfiyat olacağını uygulayıcıya bırakmak, kantar veya tartı kullanılamayacaksa çok güvenilir olmayacaktır. Makine kontoruna güvenmek çok doğru bir yol değildir. Makine kontoru taksimetreler gibi yetkili kurumlar tarafından control edilmez.

Ne yazık ki yukarıdaki hileler sprey poliüretan köpük uygulamalarında sıkça karşınıza çıkabilir. Bu hilelerden korunmak icin çözüm yollarını yukarıda belirttik. İyi bir denetim bu hileleri engelleyecektir. Sprey poliüretan ısı yalıtımının dünyanın en iyi ısı yalıtım malzemesi olduğunu unutmayınız.

Neden Sprey Poliüretan Isı Yalıtımı?

 • Sprey Poliüretan Ekyersiz bir bütün olarak uygulanan yeri örter

 • Sert ve suya karşı dayanıklıdır.

 • Uygulanan zemine iyi yapışı ve kalkmaz.

 • Isı iletkenlık katsayısı (lambda değeri) çok düşüktür. Bu da poliüretan sprey köğüğün ısı yalıtımındaki en iyi malzeme olduğunu gösterir

 • Carbokaplama sprey poliüretan köpük iyi ses yalıtımı yapar.

Fiyatlandırmadaki kontur hesabı nedir?

Sprey poliüretan fiyatlandırmalarında bazen harcanan poliüratının kg miktarı üzerinden fiyat verilir. Harcanan poliüretan miktarı da makine uzerindeki sayaçların konturu üzerinden hesaplanır.Her bir kontur makine türüne göre belli bir ağırılığı gösterir. Örneğin 1 kontrur=300 Gr gibi. 100 kontur harcanmıssa, 30 kg sarfiyat olmuş demektir. Fakat her makinanın kontur denkliği aynı değildir. Bazı makinelerde birim kontur farklı gramajlarda olabilir. Müşteri bir konturun kaç grama denk geldiğini bilmez ve uygulayıcı ne derse ona inanmak zorunda kalır. Ne yazık ki bu durum da çok fazla hileler olabilir.

Sprey Poliüretan Köpük Su Yalıtımında Kullanılabilir mi?

Carbokaplama Poliüretan, XPS, EPS, taşyünü ve cam yünü gibi ısı yalıtım malzemelerine göre suya karşı çok daha dayanıklıdır. Fakat poliüretan köpük su yalıtımında kullanılamaz. Köpük yapısı kapalı hücreli olmasına rağmen, suyu emme özelliğine sahiptir. Kapalı hücreli demek, su geçirmez anlamında değildir. Su yalıtımı ve ısı yalıtımı istinilen durumlarda, ayrı bir su yalıtım (likit bitüm, likit poliüretan, polyurea gibi) malzemesiyle birlikte poliüretan sprey köpük kullanılabilir.

Temel perde betonlarda sıklıkla poliüretan sprey köpük uygulamasına rastlanır. Topraktan gelebilecek suyu engellemek, için ayrı bir su yalıtım malzemesiyle birlikte sprey poliüretan köpük uygulanması daha sağlıklı olacaktır. Ne yazık ki maliyet hesapları yüzünden, poliüretan köpük hem su yalıtımı hem de ısı yalıtımı olarak aynı anda kullanılmaktadır. Binaların temellerinde yapılan bu yanlış uygulama, depreme dayanıklı yapılan binaların bile kısa sürede çürümesine neden olacaktır.

İş Ortaklarımız