Birçok su yalıtım malzemelerini markette bulmak mümkündür. Su yalıtım malzemeleri fiyat ve kalitesine göre değişmektedir. Aşağıda düşük fiyattan ve kaliteden başlayarak yüksek fiyat ve kaliteye göre su yalıtım malzemelerini bulabilirsiniz.

Bitümlü rulo Membran Plastik malzeme içine bitüm malzemesi bulunan su yalıtım malzemeleridir. Rulo şeklinde satılır ve su yalıtımı yapılacak bölgeye serilerek uygulama yapılır. Membran eritilerek sıvımsı hale getirilir ve uygulanacağı zemine yapıştırılır. Fiyatının uygun olmasından dolayı çatılarda ve teraslarda su yalıtımı olarak sıklıkla kullanılır. Bu tür malzemeler ekonomik olup, uzun ömürlü değildir.

Bitüm emülsiyon su yalıtım malzemeleri macun kıvamında olup, rulo fırça ve benzeri aletlerle su yalıtımı istenen bölgelere uygulanır. Genellikle 3-3,5 mm kalınlığında uygulanır. 25 derecede 1 günde kuruma süresi vardır. Fiyatından dolayı büyük projelerde sıklıkla kullanılır. 

Termoplastik polyolefin membranlar genellikle çatı, teras, tünel ve temel gibi projelerde su yalıtım malzemesi olarak kullanılır. Uygulanacak bölgeye eritilerek yapıştırılır. Yırtılması ve esnekliği bitümlü rulo malzemeye göre daha fazladır.

Sıvı (likit) sürme esaslı poliüretan su yalıtım malzemeleri tek ve çift bileşenli olarak satılır. Tek bileşenli poliüretan malzemenin kuruması çift bileşenli poliüretan malzemeye göre çok daha uzundur. Tek bileşenli poliüretan malzeme çift kat olarak uygulanır ve 25 derecede bir günde kurur. Elastik ve %400-%600 uzamasından dolayı teras , çatı, temel yalıtım projelerinde sıkça kullanır. Sıvı su yalıtımı olarak uygulandığından ekyeri yoktur. Bu yüzden uzun ömürlüdür.

Sprey Polyurea su yalıtım malzemesi yurtdışında çok uzun zamandır kullanılmkata olup, ülkemizde son 10 yıldır kullanılmaya başlanmıştır. Hızlı donması, sert, elastik ve %400 uzamasından dolayı birçok özel su yalıtım projelerinde kullanılmaktadır. Donma süresinin 1 dakika gibi kısa zamanda olması polyurea'yı diğer kaplamalara göre çok üstün kılmamaktadır.

Su yalıtım malzemelerinde olduğu gibi ısı yalıtım malzemelerinde de çok fazla çeşit vardır. Isı yalıtım malzemeleri fiyatlarına ve kalitesine göre çok farklılıklar gösterir.

Sprey poliüretan köpük en düşük ısı iletkenlik katsayısına (lambda değeri) sahip, ekyeri oluşturmaması ve suya dayanıklı olmasından dolayı en iyi ısı yalıtım malzemesidir. Sprey olarak uygulandığından zeminin şekline çok bağlı değildir.Karasal ve soğuk hava şartlarına bağlı olmayan bölgelerde 3cm kalınlığında uygulanır ve %60 ısı kaçağını engeller. Buzdolapları, termoslarda, soğuk hava odalarında aynı tür poliüretan malzemeleri kullanılır. Carbokaplama sprey poliüretan teraslarda, ters tavan çatı aralarında, dış ve iç cephe kaplamalarında, kümeslerde, hayvan barınaklarında temel perde gibi birçok uygulamada kullanılır.

Açık hücre ve kapalı hücre olmak üzere iki çeşit sprey poliüretan malzemesi bulunmaktadır. Açık hücreli sprey poliüretan yumuşak ve 10 kg/m3 gibi düşük yoğunluktadır. Malzemenin yumuşak olması ısı yalıtımına kötü bir etkisi yoktur. Bu tür sprey poliüretan malzemeler minimum 5cm kalınlığında uygulanmasına ragmen, kapalı hücreli poliüretan malzemelere göre daha ekonomiktir. Açık hücreli sprey poliüretan ses yalıtım özelliğine de sahiptir. Yumuşak olmalarından dolayı ters tavan ve dikey duvarlara uygulama yapılır.

Kapalı hücreli sprey poliüretan köpükler sert ve yüksek yoğunluklu ısı yalıtımı malzemeleri olarak bilinir. Sert poliüretan malzeme olmalarından dolayı teras, temel perde ve zemine uygulanabilir. Poliüretan yoğunlukları 22kg/m3 den 50 kg/m3'e kadar mevcuttur.

Taş yünü yalıtım malzemeleri yanmazlık ve fiyatlarının ekonomik olmasından dolayı çok fazla kullanılır. A sınıfı yanmazlık değerlerine sahip olmaları yüksek katlı binalarda sıkça kullanılmalarını sağlamaktadır. Suya karşı dayanıklı olmaması ve ekyeri oluşturmaları dezavantajlarıdır. Taş yünü yüksek 750 dereceye kadar dayanabilmektedir. Bu yüzden yüksek sıcaklıktaki tesisatlarda taş yünü kullanılmaktadır.

Cam yünü yalıtım malzemeleride taş yünü gibi A sınıfı yanmazlık değerine sahiptir. Fakat taş yününe göre %10-15 daha iyi bir ısı yalıtımı sağlar. Taş yünü ortalama 250 dereceye kadar dayanmaktadır.

Ekstrüde polistren (XPS), poliüretan gibi organik yapıdaki bir ısı yalıtım malzemesidir. B2 yanmazlık derecesine sahip olmasından dolayı yüksek katlı binalarda uygulanmaz.  Cam yünü ve taş yününe göre çok daha iyi ısı yalıtım değerine sahiptir.

Ekspandable polistren (EPS) organik yapıda ve B2 yanmazlık derecesine sahip bir ısı yalıtım malzemesidir. Levha şeklinde uygulama yapılır. B2 yanmazlık derecesine sahip olduğundan yüksek katlı binalarda uygulanmaz.

EPS ve XPS ısı yalıtım değerleri birbirine çok yakındır. Fakat poliüretan malzemeye göre %40 daha kötü yalıtım değerine sahiptir. Aynı yoğunluktaki EPS, XPS'e göre daha az maliyetlidir.

Taş yünü ve Cam yünü yanmaz değildir. Bu iki malzeme de yanar. Yanmazlık olarak A sınıfındadır. Normal bir bina yangınında 1000 derece ısı açığa çıkar. Cam yünü 750 derece de 3 dakika içinde erimeye ve yanmaya başlar.

Yüksek katlı binalarda ısı yalıtımında taş yünü veya cam yünü kullanılmasındaki en büyük nedeni A sınıfı yanmazılığa sahip olmalarıdır. A sınıfı yanmaz anlamında değildir. Sadece yangın sırasında insanlara yangın alanını terk etmeleri daha fazla zaman tanır. Fakat taş yünü gibi A yanmazlık sınıfındaki malzemeleri plastik dübelle mantolama yapılması, malzemenin yanmasını hızlandırmaktadır. Bu yüzden A sınıfı ısı yalıtım malzemesini yine A sınıfı dübel veya yapıştırıcı ile manto etmek gerekecektir.

Kullanılan ısı yalıtım malzemeleri ve bölgesel iklime göre yalıtım kalınlıkları değişecektir. Ilıman bir iklime sahip Marmara bölgesi icin minimum 3 cm Carbokaplama poliüretan sprey köpük uygun olacaktır.  Carbokaplama sprey poliüretan yerine diğer yalıtım malzemeleri kullanılacaksa 3 cm den daha kalın bir ısı yalıtım kaplaması tavsiye edilir. Karasal iklime sahip Doğu Anadolu ve İç Anadolu bölgelerinde en az 5 cm sprey poliüretan köpük uygulaması yapılması gerekir. Ne yazık ki 3 cm yapılan sprey poliüretan ısı yalıtımı ortalama -7ve -8 derecede çok etkili bir yalıtım yapmayacaktır. Poliüretan dışında XPS, EPS ve taş yünğ gibi malzemeler kullanılacaksa minimum 7-8 cm kalınlıkta yalıtım yapılması tavsiye edilir.Avrupa'da kışın ortalama -8 derece olan bir bölgede 10-15 cm kalınlığında XPS ve EPS mantolama yapılmaktadır. Ne yazık ki ülkemizde fiyata ve yanlış bilgilendirme gibi unsurlardan dolayı genellikle yurdun her bölgesinde 3-4 cm kalınlığında ısı yaltım uygulaması yapılmakatadır.

Poliüretan köpük tek başına  maksimum DIN standardına B2, Avrupa Birliği standardına göre E sınıfında olabilir. DIN standardına göre B1 sınıfı köpük veya uluslararası akrediteye sahip laboratuvardan alınabilecek B1 sınıfına sahip poliüretan köpük bulunmamaktadır. Poliüretan köpükte B1 sınıfı kompozit (metal arasında veya sıva ile kaplamalı) halinde olursa alınabilir.Bunlardan en çok bilinen poliüretan köpük PIR (poliizosiyanurate) olandır. PIR köpük iki metal arasında olduğu zaman B1 sınıfındadir.

Günümüzde en iyi su yalıtım malzemesi sprey polyurea (poliürea) dır. Sprey polyurea'yı en iyi malzeme yapan özelliği, 1 dakika içinde kuruması, yırtılması zor olması, %400-%600 esneme özelliğinin olması, aşınmaya karşı çok dirençli olması, yapısal malzemelere çok iyi yapışması, sprey olarak uygulandğından zeminin şekline bağlı olmaması, havanın neminden etkilenmemesi ve kimyasal direncinin bulunmasıdır.Bu kadar özelliği barındıran başka su yalıtım malzemesi yoktur. Tabi ki sprey polyurea'da makine ve uygulayıcı faktorüde çok önemlidir. 

Her su yalıtım uygulamasında olduğu gibi, malzeme tek başına tüm sorunları çözmez. Teknik bilgisi ve denemeyi yüksek iyi bir su yalıtımı uygulayıcısının su yalıtımını yapması gerekir. Sprey polyurea'da diğer öenmli parametre ise makinadır. Sprey makinasının güvenilir uluslararası bir marka olması gerekmektedir. Makine ve uygulayıcı parametreleri uygun olduğu zaman polyurea, su yalıtım sorununuzu binanın ömrü süresince çözecektir. Carbokaplama polyurea su yalıtım ekibi, doktoralı mühendislerin kontrolünde, dünyanın en iyi makinasi GRACO ile uygulama yapmaktadır.

Su yalıtımı binanın ömrünü uzatmak için gereklidir.Ülkemiz bilindiği gibi deprem bölgesindedir. Bilim adamlarına göre yakın bir zamanda İstanbul'da 7 nin üzerinde deprem olma riski çok yüksek. Peki depremden korunmak icin sadece saglam zemin etüdü, kalileli beton ve kaliteli demirin inşaatlarda kullanılması yeterli midir? 

Suyun çok iyi çözücü özelliği vardır. Yani birçok malzemeyle reaksiyona girer. Örneğin betonu korozyana uğratır. Ya da demirin oksijenle birlikte paslanmasına neden olur. Beton ve demir binaların en önemli yapı taşlarıdır. Dolayısıyla suyu beton ve demirden uzak tutmak gerekecek. Bunu da iyi bir su yalıtımıyla sağlayabiliriz. Yeni yapılan bir binada iyi bir su yalıtımı yoksa, su betonu ve demiri zayıflatacaktır. Bu da deprem yönetmeliğine göre yapılan yeni binanın 5 sene sonra güçlü bir depreme karşı dayanımını çok zayıflatacaktır.

Peki su yalıtımında nasıl bir malzeme kullanılmalı? Kullanılacak malzemenin binanın ömrü kadar olması cok daha ekonomik olacaktır. Bu tarz malzemelere örnek olarak sprey poliürea (polyurea) önerilebilir. Sprey poliürea su yalıtımı, ekyersiz, kolay kolay yırtılmayan, %400 esneyebilen ve farklı sertliklerde olabilen bir malzemedir.

Peki doğru malzemeyi kullanmak su yalıtımında yeterli midir? Tabi ki hayır. Uygulayıcı ve kullandığı ekipman çok önemlidir. Uygulama kötü olursa, iyi bir malzeme de kullanmak sonucun kötü olmasını değiştirmez.

Şap, betonun ucuz halidir ve içinde yüksek oranda kum mevcuttur. Yüksek oranda kum, şap betonun çatlamasını kolaylaştırmaktadır. Şap çatladığı zaman üzerindeki kaplamaya zarar verme riski çok fazladır. Burada çatlağın kalınlığı önemlidir. Polyurea, poliüretan gibi malzemelerin %400 gibi boyutsal uzamaları olmalarına ragmen, çatlak örtücülükleri ortalama 1.5 mm kalınlıktadır. Kısaca, şap beton 1.5 mm den fazla çatlarsa polyurea ve poliüretan gibi su yalıtım kaplamalarını da çatlatabilir. Dolayısıyla poliüretan, poliürea veya diğer sürme su yalıtımların beton üzerine yapılması en doğru olandır.

Püskürtme poliüretan uygulamalarında, fiyatlandırmadaki ayrıntılara önem verilmeli. Müşteriye genellikle m2 başına kalınlık için veya kullanılan hammdde kg fiyatları verilir.M2 başına kalınlık için verilen fiyatlarda, uygulama bitiminde anlaşılan kalınlık kesinlikle kontrol edilmesi gerekir.

Sprey poliüretan kg fiyatlandırmalarında ise makine konturlarına göre hesaplama yapılır. Burada harcanan her konturun kaç kg poliüretan hammaddesine denk geldiği uygulayıcı tarafından müşteriye ispat edilmesi en sağlıklı yol olacaktır.

Mantolama da kullanılacak malzemenin su buharı yani nem geçirgenliğinin olması gerekir.  Su buharı geçirgenliğine halk dilinde nefes alma olarak da tanımlanır. Mantolama da kullanılacak malzemenin su buharı geçirme özelliği yoksa, bina içindeki nemin dışarıya çıkması engellenmiş olur. Dışarıya çıkamayan nem bina içine tekrar geri dönerek iç ortamda rutubet oluşumuna neden olur. Rutubet hem bina icin hem de insan sağlığı icin zararlıdır.

Malzemenin su buharı geçirgenliğine nefes alma olarak da adlandırılabilir. Su buharının geçmesi, ısının geçmesi anlamına gelmez. Havadaki su buharı yani nemin yalıtım malzemesinden dışarıya çıkması , nemim bina içinde kalmasını engeller.

Polyurea su yalıtımı teknik bir konudur. Dolayısıyla uzman firma ile yapılması tavsiye edilir. Uygulayıcı firmanın garantisi ve bu garantinin hukuki bağlayıcılığı çok önemlidir. Polyurea kaplamanın şartname de yazılana uyması gerekir. Çünkü 2mm anlaşılıp 1.5 mm kalınlığında uygulanabilir. Saf polyurea denilip Hibrit polyurea uygulanabilir. (Hibrit Polyurea ekonomik polyureadır) Ne yazık ki saf ile Hibrit polyurea'nın anlaşılması o Kadar kolay değildir. Fakat Cestel Kimya gibi polyurea alanında uzman firmalar bunları analiz edip saf veya Hibrit olduğunu analiz edebiliyorlar.

Avrupa da ısı yalıtımı ülkeden ülkeye farklılıklar göstermektedir. İspanya, İtalya ve Polonya gibi ülkelerde sprey poliüretan ısı yalıtımı çok yaygındır. Fakat Almanya da sprey poliüretan çok kullanılmamaktadır. Burada bunun nedenlerine çok fazla girmeyecegiz. Fakat Almanya'da poliüretan levha ile mantolama yaygınlasmaya baslamaktadır. Bunun başlıca en önemli nedeni poliüretan levhanın nefes alması ve yalıtım değerinin XPS, EPS ve taş yünü gibi yalıtım malzemelerine göre çok iyi yalıtım yapmasıdır.Avrupa'da yalıtım olarak mantolama çok yaygındır. Turkiye'de olduğu gibi Avrupa'da da enerji çok pahalıdır. Fakat Avrupa'da yalıtım Türkiye deki gibi 3-5 cm kalınlığında değildir. İklim şartlarına göre yalıtım kalınlıkları değişir. Ilıman bir bölgede minimum 5cm kalınlığında XPS, EPS ve taş yünü kalınlığı kullanılır. Soğuk bölgelerde ise yalıtım kalınlığı 15 cm'e kadar gitmektedir. Aynı şekilde sprey poliüretan yalıtımı da Türkiye'deki gibi catı aralarında ve ters tavanlarda 3 cm kalınlığında değildir. Ilıman iklimlerde ortalama çatı arası ve ters tavanlarda 5 cm sprey poliüretan köpük yalıtımı, soğuk bölgelerde ise bu kalınlık 10 cm'e kadar uygulanmaktadır. Yalıtım malzeme seçimi ve uygulandığı kalınlık enerji verimliliğinde çok önemlidir. Bu yüzden yalıtım malzemelerinin uygun kalınlıkta yapıldığı zaman verimli olacağını unutmayalım.

Polyurea kaplama kolay kolay yırtılmayan, çok dayanıklı bir film oluşturur. Fakat kaplamanın kalitesi hammadde dışında makine daki karışıma da bağlıdır. Dolayısıyla sprey polyurea su yalıtımı uygulamasında makinenın kaliteli olması gerekir. Polyurea kaplama uygulandığı zeminde oluşacak çatlağa karşı dayanıklıdır. Fakat çatlak boyutu 1.5 mm den fazla ise, polyurea kaplama da çatlayabilir. Dolayısıyla polyurea'nın çatlak örtücülüğüne <1.5 mm diyebiliriz. Çatlak örtücülüğü teriminin uygulayıcının çok iyi bilmesi ve buna göre önlem alması gerekir. Carbokaplama Polyurea  su yalıtım kaplaması çok dayanıklıdır fakat her kaliteli ürün gibi polyureanın da toleransları mevcuttur. 

Polyurea kaplama alifatik ve aramotik olarak ikiye ayrılır. Alifatik polyurea kaplama renk değiştirmez. Fakat aromatik polyurea renk değiştirir. Bu yüzden aromatik polyurea kaplama alifatik renk değişitrmeyen bir boya ile kaplanması gerekir. Alifatik polyurea çok pahalı olduğundan kullanımı çok fazla değildir. Alifatik polyurea yerine aromatik kaplamanın üzeri renk değiştirmeyen boya ile kaplanır. Carbokaplama olarak hem polyaspartik hem de poliüretan UV koruyucu boya ile polyurea su yalıtım kaplamamızı güneş ışınlarından koruyoruz.

Isı yalıtım boyaları kalın uygulanmadığı sürece verimli olmaz. Burada kalınlıktan kastımız 4-5 cm'dir. Böyle bir kalınlıkta uygulanan boya, rahat çatlar. Dolayısıyla yine verimli olmaz. Isı yalıtım boyalarını ne yazık ki ülkemizde mucizevi bir boya gibi tanıtılıyor. Fakat  ne yazık ki insanlar yanlış bilgilendiriliyor. En iyi ısı yalıtım malzemesi poliüretan dır bu da  minimum 3cm kalınlığında uygulanırsa verimlilik sağlar. Lambda değeri düşük olsa bile, mikron veya mm kalınlığında uygulanması iyi bir yalıtım yapmaz. İklimin sertliğine göre  poliüretan da minimum 3cm, XPS, EPS'de minimum 4 cm ve taş yününde de minimum 5 cm uygulanması tavsiye edilir. İnce bir ısı yalıtım boyasının doğru düzgün yalıtım yapmayacağını tekrar vurgulamak isterim.

 

Şap üzeri su yalıtım kaplaması riskli bir uygulamadır. Şap, beton Kadar sağlam olmayan içinde kum oranı yüksek bir malzemedir. Dolayısıyla şap çatlamaya eğimli bir malzemedir. Şaptaki çatlamalar belirli bir kalınlığa ulaşırsa polyurea ve poliüretan gibi kaplamaları da çatlatabilir. Burada önemli olan çatlağın genişliği ve şap üzerindeki su yalıtım malzemesinin teknik özellikleridir. Polyurea ve poliüretan malzemelerinin boyutsal uzama özellikleri çoğu zaman şaptaki noktasal çatlaklara cevap veremeyebilir. Doloyısıyla polyurea ve poliüretan kaplamların da çatlamasına neden olabilir. Carbokaplama firması olarak şap üzerine polyurea ve poliüretan gibi su yalıtımı malzemeleri uygulamasını önermiyoruz. Şap dökülmeden yapılacak olan sprey polyurea su yalıtımının daha sağlıklı olduğunu belirtmek isteriz.

Mantolama da birçok ısı yalıtım malzemesi piyasada mevcuttur. Fakat bu malzemelerin yalıtım performansları çok değişkenlik göstermektedir. Ülkemizde en çok kullanılan mantolama ürünü XPS ve EPS dir. Bu iki yalıtım malzemesi bir birine yakın ısı yalıtımı yapar. İki üründe yanıcı plasticksınıfında olduğundan 7 katlı ve üzeri binalarda kullanılması yasaktır. Bu tür malzemeleri kullanan inşaat firmaları ve yetkileleri herhangi bir yangın felaketinde sorumlulukları üstlerine almış sayılırlar.

Yaygın olarak kullanılan diğer mantolama malzemesi taş yünüdür. Taş yünü yalıtım bakımından XPS ve EPS ye göre düşük performansta fakat yanmazlık sınıfında en iyi yaltım malzemesidir.A sınıfı yanmazlık özelliğinden dolayı birçok yapı da yüksek katlı binalarda sıklıkla kullanılır. Taş yünü suya karşı dayanıklı değildir, bu yüzden yalıtım performansı her sene düşmektedir.

Avrupa da yalın zamanda poliüretan levha olarak mantolama yapılmaya başlamıştır. Poliüretan ısı yalıtımı olarak en iyi malzeme olması, enerji tüketiminde büyük tasarruf sağlamaktadır. Poliüretan levhalar da yanıcı plastic olmasından dolayı yüksek katlı binalarda kullanılmaz.

Yukarıdaki özelliklere bakıldığı zaman,yüksek katlı olmayan bir binada yaşıyorsanız poliüretan levha olarak mantolama yapılması en uygunu olacaktır.

Poliüretanköpük güneş ışıgına karrşı